Sidebar

บตท.ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ “SOE CEO Forum”

140362 news 740

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2562 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ( สคร.) โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมงานสัมมนาดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารนโยบายต่างๆ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร

บตท. มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณ นายมงคล ลีลาธรรม ในโอกาสหมดวาระดำรงตำแหน่ง

080362 news 740

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้ามอบดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณแก่นายมงคล ลีลาธรรม เนื่องในโอกาสหมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน

บตท. เจ้าภาพจัดประชุมสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2562

060362 news 740

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2562 โดย นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ให้การต้อนรับ นายพรชัย ฐีระเวช  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) นายฉัตรชัย ศิริไล  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมด้วยสมาชิกสภาสถาบันการเงินของรัฐรวม 11 หน่วยงาน   เพื่อประชุมแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์

บตท. ร่วมสัมมนา "การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ"

250262 news 740

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
พร้อมด้วย นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง บตท. เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต และนำนโยบายที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

บตท. ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

210262 news 740 2

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บตท. ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวบตท.