Sidebar

บตท.จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2561

140961 news 740

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ได้จัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง (SMC Town Hall) ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุม 1-2 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนงานในอนาคตของ บตท. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ "เป็นกลไกในการจัดหาเงินทุนระยะยาว รองรับการขยายตัวของระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย" พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานที่ผ่านมาร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานและสร้างความผูกพันภายในองค์กร โดยมีนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นประธานในการประชุม

บตท.ร่วมยินดีอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

news 130961 740

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหาร บตท.  ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำนวย ปรีมนวงศ์  เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

บตท. ออกบูธจำหน่ายทรัพย์ NPA ชั้นดี ครั้งที่ 4

news 120961 740

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมนำทรัพย์สินรอการขาย (NPA) อาทิ อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียมร่วมจำหน่ายใน  “งานประมูลทรัพย์ NPA ทั่วประเทศ ปี 2561 ครั้งที่ 4”  จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Bank) ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ชั้น 1 โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ระหว่าง บตท. และ ธพว. ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลทรัพย์สินรอการขายได้ที่ Line : @smc.or.th โทร 02-018-3636 หรือที่เว็บไซต์ บตท. www.smc.or.th

บตท. ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “Thailand Accounting Case Competition 2018” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

news 030961 740

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 “Thailand Accounting Case Competition 2018”  จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  ภายใต้โจทย์ "บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย"  โดยมีนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บตท.ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัลให้แก่ 5 ทีมสุดท้าย  เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการคิดและสร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ  รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจต่อบทบาทและธุรกรรมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในการทำหน้าที่พัฒนาตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย  พัฒนาตลาดทุน  และช่วยประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน และสนับสนุนให้มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวได้มากขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อสังคมของ บตท. ด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6  อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

บตท.ระดมสมองกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 2562

300861 news 740

วันนี้ (30 สิงหาคม 2561) นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ประธานกรรมการ  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการและคณะผู้บริหารระดับสูง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ประจำปี 2562 – 2565) และแผนดำเนินงานปี 2562 เพื่อกำหนดทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์

ข่าวบตท.