Sidebar

บตท. เปิดแคมเปญให้ความรู้ทางการเงินผ่านสื่อโซเชี่ยล

200562 news 740บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  ("บตท." หรือ "SMC") รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง   เปิดตัวแคมเปญ  “6 FIN : อินความรู้” สื่อสารกับลูกค้า และประชาชน มุ่งใช้ภาพและเสียงสร้างความเข้าใจธุรกรรมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ผลสำรวจจากหลายหน่วยงานที่มีผลสรุปค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันว่า คนไทยยังมีความรู้ทางการเงินที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็น เช่น ความเข้าใจเรื่องมูลค่าเงินตามกาลเวลา ดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น  และการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน (ผลสำรวจทักษะทางการเงินปี 2559 ตามแนวทางของ OECD)  ทำให้ บตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความเข้าใจในเรื่องความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)

ในปี 2562 นี้ บตท.ได้มุ่งเน้นการทำ CSR ในการให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้าสินเชื่อบ้าน  นักลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง  และประชาชนทั่วไป  ผ่านแพลตฟอร์มที่มีเนื้อหาน่าสนใจ  สวยงาม และเข้าใจง่าย   ในชื่อแคมเปญ  “6 FIN : อินความรู้”  ซึ่งมีเนื้อหาด้านการลงทุนประเภทต่างๆ  เช่น ตราสารหนี้ พันธบัตร  รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับตลาดแรก-ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  โดย Content จะถูกสื่อสารใน 6 แพลตฟอร์มผ่านสื่อออนไลน์  โซเชี่ยลมีเดีย   ได้แก่

1. “FIN PIC”เป็นอินโฟกราฟฟิคส่งต่อความรู้ทางการเงิน  
2.“FIN TEXT” บทความเสริมความรู้ทางด้านการเงินจากกูรู  
3. “FIN TALK”  บรรยายให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุน  
4. “FIN CLIP” เป็น Clip VDO  ที่มีความน่าสนใจ  
5. “FIN e-Book” เป็นการนำเสนอในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เปิดง่ายอ่านได้ทุกที่
6. “FIN GREEN”  เป็นการสร้างจิตสาธารณะเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โดย บตท. จะเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจในแวดวงการเงินและการลงทุน  ผ่านแคมเปญ “6 FIN : อินความรู้” อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562   ท่านสามารถติดตามได้ ผ่านช่องทาง Online ที่ Facebook Fanpage “บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMC” หรือกดเพิ่มเพื่อนทางแอพพลิเคชั่นไลน์  โดยพิมพ์ “@smc.or.th” รวมทั้งเว็บไซต์ www.smc.or.th

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English -> Thai...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English -> Thai...
    
  • Create a new word list...
 • Copy

บตท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

150462 news 740

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2562) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ.ศ. 2562 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง

บตท.ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2562

080562 news 740

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม รวมทั้งผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐ 9 แห่ง ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Pinnacle 1-3 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต

บตท. จัดพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

070562 news 740

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บตท. นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง บตท. แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ ขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงาน บตท. ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์

บตท. ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

050562 news 740

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย

ข่าวบตท.