Sidebar

บตท. เปิดบ้านต้อนรับธนาคารแห่งประเทศภูฏาน (Bank Of Bhutan) เข้าศึกษาดูงาน

051162 news 740

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ และนายปียุษ เตชะตระการธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Bank Of Bhutan ประเทศภูฏาน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานธุรกรรม บตท. ด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และการออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลัง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อสังคมของ บตท. ด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) โดยร่วมมือกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ สำนักงาน บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ รัชดา

บตท.ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (ABIS 2019)

021162 news 740

เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บตท. พร้อมด้วยนายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุม ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) ภายใต้หัวข้อ “Empowering ASEAN 4.0” และงาน ASEAN Business Awards (ABA) โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการดำเนินการของประชาคมอาเซียนในปี 2562 จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

บตท.ร่วมกับ SAM นำทรัพย์ NPA ออกประมูล

011162 news 740 2

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจุราพร ชัยวิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมนำทรัพย์สินรอการขาย (NPA : Non-Performing Asset) ของ บตท. ซึ่งเป็นทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ ห้องชุด คอนโดมิเนียม ออกประมูลในงาน “ประมูลทรัพย์สินพร้อมขาย(NPA)” จัดขึ้น ณ ห้องกรุงเทพ 1-4 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จัดโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เพื่อปล่อยทรัพย์ NPA ทำเลทองแห่งอนาคตกว่า 300 รายการ ออกประมูลในงานนี้

บตท. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2562

011162 news 740

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บตท. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2562 โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

บตท.มอบเกียรติบัตรพนักงานต้นแบบคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2562

311062 news 740

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นายสัมมา คีตสิน ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มอบประกาศเกียรติบัตรและโล่เกียรติคุณให้แก่ นางสาวรมย์รัมภา ธนาวริทธิ์กูล ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ฝ่ายกฎหมาย ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น “พนักงานต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม บตท. ประจำปี 2562” เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณในการเป็นต้นแบบของบุคลากรที่ดี เพื่อร่วมขับเคลื่อน บตท. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีนางวสุกานต์ วิศาลสวัสสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และลูกจ้าง บตท. ร่วมเป็นสักขีพยานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์

ข่าวบตท.