Sidebar

บตท. ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 6/2561

131161 news 740 2

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ  ครั้งที่ 6/2561 โดยมี นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาสภาสถาบันการเงินของรัฐ และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการและผู้แทนจากสมาชิกสภาฯ จัดขึ้น  ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่

บตท. เข้าร่วมงานกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2561

091161 news 740
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บตท. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร

บตท.รับชำระค่างวดบ้านผ่านโมบายแบงก์กิ้ง ตอบรับสังคมไร้เงินสดยุค 4.0 “Cashless Society”

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  ("บตท." หรือ "SMC")  รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ขยายช่องทางรับชำระค่างวดบ้านให้กับลูกค้าที่ บตท. รับโอนมาจากธนาคาร หรือ สถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อในตลาดแรก เพียงสแกนบาร์โค้ด/ระบุเลขที่บัญชีเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ ก็สามารถชำระค่างวดบ้านโดยไม่ต้องใช้เงินสดและไม่เสียค่าธรรมเนียม

081161 news 2


นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  เปิดเผยว่า “บตท. ได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสินเชื่อบ้านของ บตท. ในการชำระค่างวดบ้านผ่านโมบายแบงก์กิ้ง หรือ แอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือต่างๆ แล้ว ได้แก่ 1. Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย 2. K PLUS ธนาคารกสิกรไทย 3. Bualuang mBanking ธนาคารกรุงเทพ และ 4. SCB EASY ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยลูกค้าสามารถสแกนบาร์โค้ด (Barcode) จากเอกสารการชำระเงินกู้ (Pay-in Slip) หรือระบุเลขที่บัญชีเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นๆ ก็สามารถชำระค่างวดบ้านได้  โดยไม่ต้องใช้เงินสดและไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระค่างวดอีกด้วย”

นางวสุกานต์ กล่าวเสริมว่า “การเพิ่มช่องทางชำระค่างวดบ้านดังกล่าว เป็นการตอบสนองนโยบายสังคมไร้เงินสด “Cashless Society” ตามนโยบาย Thailand  4.0 ของรัฐบาล และเป็นอีกทางเลือกเพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น  บตท. เป็นตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ไม่ได้ทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนโดยตรง แต่มีหน้าที่รับซื้อพอร์ตสินเชื่อบ้านที่เป็น “หนี้ดี” มาจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน แล้วนำไปผ่านกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) เพื่อระดมเงินจากตลาดทุน  ดังนั้น บตท. จึงไม่มีสาขาย่อยเหมือนธนาคารทั่วไป  เราจึงต้องทำงานร่วมกับตัวกลางในการรับชำระค่างวดจากลูกค้า โดย บตท. ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักเพื่อให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ยังช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วย”

ปัจจุบัน บตท. มีช่องทางการชำระค่างวดบ้านที่หลากหลายมากกว่า 10 ช่องทาง อาทิ การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร, เคาน์เตอร์ธนาคาร, ที่ทำการไปรษณีย์, จุดชำระเงินเทสโก้โลตัส และ Mobile / Internet Banking  ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center โทร. 02-018-3636, ช่องทาง Online ที่ Facebook Fanpage “บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMC” หรือกดเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์โดยพิมพ์ “@smc.or.th” รวมทั้งเว็บไซต์ www.smc.or.th

บตท.สานต่อความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์

021161 news 740 k

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับจากที่มีการลงนามฉบับแรกเมื่อปี 2560 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยใช้ความสามารถหลักและทรัพยากรของหน่วยงาน สำหรับกิจกรรมทางวิชาการในปีที่ผ่านมาหน่วยงานทั้งสองได้ส่งวิทยากรร่วมบรรยายอบรมแลกเปลี่ยนความรู้แก่คณาจารย์ และบุคลากร  ซึ่งประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี  จึงนำมาซึ่งการลงนามความร่วมมือเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนากิจกรรมวิชาการ “ความร่วมมือ สร้างการเรียนรู้ เพื่อสังคม” ในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) แก่นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไปต่อไป  โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นพยานการลงนามในพิธีดังกล่าว ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บตท. บริจาคกล่องนมแปรรูปเป็นหลังคาบ้าน

081161 news 740 8

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มเหลือใช้ เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นกระเบื้องมุงหลังคาบ้าน (ECO Roof)  สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โดยมีพนักงาน บตท. ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากกล่องเครื่องดื่มเหลือใช้   โดยร่วมบริจาคให้กับ “ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด” ผู้ผลิตหลังคา Green roof ภายใต้โครงการ “หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก” นอกจากนี้ยังสามารถรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษและพลาสติก นับเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศด้วย  โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility - CSR) ของ บตท.

ข่าวบตท.