Sidebar

บตท.เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมสมาคมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย ครั้งที่ 6

050962 news 740

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่ออยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายปียุษ เตชะตระการธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน ในฐานะสมาชิกสมาคมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย (Asian Secondary Mortgage Market Association : ASMMA) เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมประจำปี สมาคมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย ครั้งที่ 6 จัดโดยตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเกาหลี โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเทศต่างๆ ประกอบด้วย ประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย มองโกเลีย อินโดนีเซีย คาซัคสถาน และปากีสถาน เข้าร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านธุรกรรมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศสมาชิก ณ อาคาร Nurimaru APEC House เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

บตท. ร่วมสัมมนาและรับมอบนโยบายทิศทางพัฒนารัฐวิสาหกิจ

040962 news 740

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยนายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้จัดการ บตท. / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ และ นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์ เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมี ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

บตท. ร่วมงานสัมมนาตลาดตราสารหนี้แห่งเอเชีย AFIS ครั้งที่ 6

060962 news 740

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่ออยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายปียุษ เตชะตระการธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน ในฐานะสมาชิกสมาคมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย (Asian Secondary Mortgage Market Association : ASMMA) ประกอบด้วย ประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย มองโกเลีย อินโดนีเซีย คาซัคสถาน และปากีสถาน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินจากนานาประเทศ ร่วมงานสัมมนาตลาดตราสารหนี้แห่งเอเชีย ครั้งที่ 6 (the 6th Asian Fixed Income Summit : AFIS) ในหัวข้อ The New Era of Mortgage Finance เพื่อพัฒนาตลาดการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยในภาคพื้นเอเชียให้ยั่งยืน จัดโดยตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเกาหลี ณ โรงแรมล็อตเต้ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

  บตท. ร่วมยินดีครบรอบ 104 ปี กรมสรรพากร

  300862 news 740

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดย นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน บตท. ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 104 ปี โดยมี นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นผู้รับมอบ ณ กรมสรรพากร

  บตท.ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2562

  290862 news 740

  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุม และ ดร. ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมพร้อมด้วยกรรมการและผู้แทนจากสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานต่างๆ ได้แก่ การปรับอัตราดอกเบี้ยของสมาชิกสมาคมฯ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการ PGS8 และการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

  ข่าวบตท.