Sidebar


♦ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (บตท.ลุยธุรกิจจำนองบ้าน คัดสินเชื่อดีเข้าพอร์ต)
♦ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (บทความ ใครๆ ก็อยากมีบ้าน)
♦ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (บตท. ชูสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ 10ปี)
♦ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน360 ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 (แก้กฏหมาย บตท. รับพอร์ตลีสโอลด์)
♦ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 (ลีสซิ่งปล่อยกู้อสังหา)
♦ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 (บตท. ปรับระบบตัดชำระเงินกู้บ้านใหม่)
♦ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 (บตท. ปรับระบบการตัดชำระค่างวดใหม่)
♦ วารสารดอกเบี้ย ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (บทสัมภาษณ์ กจ. บตท.)
♦ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2561 (คอลัมน์: มันนี่โปรดักส์: บตท.ปรับระบบชำระเงิน)
♦ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2561 (คอลัมน์: จับประเด็น: บตท.ปรับระบบการชำระค่างวดใหม่)
♦ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 30 มกราคม 2561 (บตท.ลุยช่วยลูกหนี้ปรับเงินต้นลดดอก)