Sidebar

บตท.จัดงานสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

news 11042561

บตท.จัดงานสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้จัดให้มีการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บตท. เป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง บตท. จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์

บตท. ยินดีครบรอบ 143 ปี สถาปนากระทรวงการคลัง

news 020461 740

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กรกลุ่มที่1 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ 143 ปี พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น4 กระทรวงการคลัง

บตท. ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2561

news 140361 740

เมื่อเร็วๆนี้ นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ และผู้แทนจากสมาชิกสภาสถาบันการเงินของรัฐ โดยธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพจัดประชุม และมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

บตท. จัดสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ 10 ปี

news 270361 275ป้องลูกค้า Payment Shock และปิดความเสี่ยงดอกเบี้ยขาขึ้น
นางวสุกานต์  วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง  เปิดเผยว่า  "บตท. มีพอร์ตลูกค้าสินเชื่อบ้านที่รับซื้อมาจากธนาคาร ที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุดและดูแลอย่างใกล้ชิด  เพราะถ้าลูกค้าออกจาก บตท. ไปแล้วจะไม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยตรง เนื่องจาก บตท.เป็นตลาดรองไม่สามารถปล่อยสินเชื่อได้เหมือนธนาคารต่างๆ เรามีแหล่งเงินทุนจากการออกตราสารหนี้เพื่อระดมเงินจากตลาดทุน นำมาซื้อสินเชื่อจากธนาคารอีกทอดหนึ่ง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย"

"เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ดี และมีคุณภาพเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่สุด บตท. จึงทำการศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ 10 ปี เพื่อตอบโจทย์เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  และที่สำคัญเป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้กับลูกค้า บตท.ป้องกันสภาวะ Payment Shock หรือช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับจากคงที่ต่ำๆ เป็นลอยตัว ลูกค้าส่วนใหญ่มีปัญหาเพราะไม่ทันตั้งตัว และมีภาระหลายทาง ไม่ได้วางแผนการเงินเอาไว้ ทำให้มีปัญหาการผ่อนชำระสินเชื่อ"

บตท.จึงเสนอ "ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ 10 ปี" เป็นครั้งแรกที่ บตท. จัดสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยคงที่นาน 10 ปี  สำหรับลูกค้าดี มีวินัยในการชำระเงินกู้มีสิทธิ์ได้ใช้กัน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ลูกค้าส่วนใหญ่พอใจมาก  เพราะช่วยให้เค้าวางแผนการเงินได้ดีขึ้น  ไม่ต้องกังวลกับภาระจ่ายที่อาจผันผวนขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น  เป็นการช่วยลูกค้าผ่อนจ่ายเงินที่แน่นอนตลอด 10 ปี  นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย  อย่างไรก็ดี การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวนั้น  บตท. จะใช้ประโยชน์จากการจัดหาเงินทุนจากตลาดทุนโดยออกตราสารหนี้ตามหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามพันธกิจของ บตท.

นอกจากนี้ บตท.ได้พัฒนาการบริการลูกค้าสินเชื่อบ้าน โดยการใช้โซเชี่ยลมีเดียมาช่วยในการติดต่อและบริการข้อมูลให้กับลูกค้า เช่น การใช้ Corporate Line@ เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ได้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

 

 

 

ธปท.รับฟังทิศทางแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงาน บตท. ปี 2561

news 260361 740

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และคณะผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในโอกาสเข้ารับฟังทิศทางยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์

ข่าวบตท.