Sidebar

ทรัพย์สินรอการขาย NPA

npa 1 s   ทรัพย์สินรอการขาย NPA หมายเลข 1
บ้านมณีรินทร์พาร์ครังสิต ถนนรังสิต-ปทุม (ใกล้ทางด่วน) เนื้อที่ 73.6 ตารางวา
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
....รายละเอียด...
 npa 2 s

 ทรัพย์สินรอการขาย NPA หมายเลข 2
หมู่บ้านเปอร์เฟคเพลส เลขที่ 129/533 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ 59.8 ตารางวา ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ (ชั้นล่าง 1 ห้องน้ำ , 1 ห้องครัว , 1 ห้องรับแขก ชั้นบน 3 ห้องนอน , 2 ห้องน้ำ)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
....รายละเอียด...

 npa 3 s

 ทรัพย์สินรอการขาย NPA หมายเลข 3
หมู่บ้านมณีรินทร์ เลคแอนด์พาร์ค เลขที่ 127/6 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ 84.3 ตารางวา ต.บางคู้วัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
....รายละเอียด...

 npa 4 s

ทรัพย์สินรอการขาย NPA หมายเลข 4
หมู่บ้านมณีรินทร์ เลคแอนด์พาร์ค เลขที่ 141/17 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ 64.4 ตารางวา ต.บางคู้วัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
....รายละเอียด...

npa 5 s ทรัพย์สินรอการขาย NPA หมายเลข 5
หมู่บ้านเอสพี วิลเลจ5 เลขที่ 34/150 บ้านชั้นเดียว เนื้อที่ 123.6 ตารางวา ต.หนองปรือ อ.เมืองบางละมุง  จ.ชลบุรี 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
....รายละเอียด...